Az EM•1® hatása a kukorica fejlődésére műtrágyázás nélkül

Az EM•1® hatását a kukorica fejlődésére műtrágyázás nélkül is tanulmányoztuk.

A szabadföldi kísérletet a Debreceni Agrártudományi Egyetem Kutató Intézetében végeztük Karcagon.

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatékonyságát réti csernozjom talajban jellemeztük.

A kísérletet egy pihentetett nem műtrágyázott területen állítottuk be, ahol valamikor a Füzesgyarmati Lucerna Rendszer kísérlet folyt.

A kísérleti terület kétharmadán végeztünk gyomirtást.

Használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítményt használtunk normál dózisban és extrém dózisban. (A használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítmény MicroFerment® néven kerül kereskedelmi forgalomba.)

Az EM•1® hatása a kukorica fejlődésére gyomirtás nélkül

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatékonyságát a talaj - növény rendszerben bekövetkezett változások alapján értelmeztük.

Műtrágyázás és gyomirtás nélkül a talaj rendelkezésre álló tápanyagtartalmát mind a haszonnövény mind a gyomnövény hasznosítja, melyek versenyeznek a tápanyagokért. Amikor egy mikrobiológiai oltóanyagot használunk a műtrágyázás és gyomirtás nélküli talajban, akkor a mikrobiológiai oltóanyagban élő mikroorganizmusok is belépnek a tápanyagokért folytatott versenybe harmadik szereplőként.

A kukorica fejlődésének folyamatát három időpontban jellemeztünk (1. ábra).

Tőszám. A tőszámot a vetés után néhány héttel (május 19.-én) határoztuk meg. A normál dózis alkalmazásakor a csemeteszám se nem nőtt, se nem csökkent a kezelés nélküli kontrollhoz képest. Ezzel szemben, az extrém dózis alkalmazásakor a tőszám csökkent. Ez azt jelzi, hogy az extrém dózisban adagolt mikroorganizmusok tápanyagot vontak el a haszonnövényektől, s emiatt -4 %-kal csökkent a kukorica csíranövények száma. Ez felhívja a figyelmünket a talaj élet tápanyagigényére. A talaj - növény kapcsolatrendszer optimalizálása érdekében a talaj életét és a növények életét harmonizálni kell.

Magasság. A kukorica magasságát két hónappal később (július 20.-án) mértük meg. A kukorica magassága mind a normál dózis, mind az extrém dózis hatására +1 %-kal nőtt meg. Gyakorlatilag nem volt érdemi különbség a kezeletlen és a kezelt növények magasságában.

Hozam. A kukoricát október 20.-án takarítottuk be. A betakarításkor jelentős különbségeket kaptunk az egyes kezelések között.

A normál dózis alkalmazásakor az EM•1® kezelés hatására a termés mennyisége +15 %-kal nőtt meg a kezeletlen kontrollhoz képest. Tehát a mikrobiológiai aktivitás kedvező mértékű megváltozása pozitív hatást gyakorolt a kukoricára. A kukorica nagyobb hozamot tudott produkálni egy gyomos talajban. Ez azt jelzi, hogy az EM•1® kezelés jobban serkentette a kukorica fejlődését, mint a gyomnövények fejlődését. Ha az EM•1® kezelés egyformán serkentette volna a kukorica és a gyomnövények fejlődését, akkor nem lett volna nagyobb a kukorica hozama.

Az extrém dózis alkalmazásakor az EM•1® kezelés hatására termés mennyisége -18 %-kal csökkent a kezeletlen kontrollhoz képest. A mikrobiológiai aktivitás túlzott mértékű megváltoztatása negatív hatást gyakorolt a kukoricára. A nagy mikrobiológiai aktivitás és a gyomnövények együtt már sok tápanyagot tudtak elvonni a haszonnövénytől, emiatt csökkent a kukoricatermés.

A műtrágyázás és gyomirtás nélkül a talaj természetes ökológiai potenciálját tudtuk tanulmányozni. Az EM•1® kezeléssel a talaj mikrobiológiai aktivitását befolyásoltuk, ami a haszonnövény fejlődését vagy serkentette, vagy gátolta. Ez azt bizonyította, hogy a haszonnövény fejlődésére a talaj mikrobiológiai aktivitásának jelentős hatása volt. Ennek következtében az öko - logikus talaj - növény kapcsolatrendszer megalapozása során nemcsak a talaj tápanyagtartalmát, hanem a talaj mikrobiológiai aktivitását is figyelembe kell venni.

Az EM•1® és a gyomirtás hatása a kukorica fejlődésére

A gyomirtás miatt a haszonnövénynek nem kell versenyeznie a gyomnövényekkel a tápanyagokért. A talaj rendelkezésre álló tápanyagtartalmát a kukorica tudja hasznosítani.

A kukorica fejlődésének folyamatát két ismétlésben jellemeztük és három időpontban (2. és 3. ábra).

Tőszám. A növények száma mindkét ismétlés esetében megnőtt: +1 %-kal illetve +2 %-kal (2. ábra, 1. ismétlés) és +9 %-kal illetve +7 %-kal (3. ábra, 2. ismétlés), a kezelés nélküli kontrollhoz képest. Az EM•1® kezelés segítette a vetőmagok kicsírázását.

Magasság. A kukorica magasságát július 20.-án mértük meg. Az EM•1® kezelés hatására a normál dózis esetében a magasság +3 %-kal (2. ábra, 1. ismétlés) illetve +4 %-kal (3. ábra, 2. ismétlés) nőtt meg, a kezeletlen kontrollhoz képest. A normál dózis kedvező hatással volt a kukorica fejlődésére. Az extrém dózis esetében a kukorica magassága -4 %-kal (2. ábra, 1. ismétlés) illetve -9 %-kal (3. ábra, 2. ismétlés) csökkent. Az extrém dózis mindkét ismétlésben kedvezőtlen hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére és csökkent a kukorica magassága.

Hozam. Az EM•1® kezelés hatására a kukoricatermés hasonlón változott meg, mint gyomirtás nélkül.

A normál dózis alkalmazásakor a kukoricatermés mindkét ismétlés esetében megnőtt. Az 1. ismétlésben +21 %-kal (2. ábra), a 2. ismétlés esetében +17 %-kal (3. ábra). Az EM•1® kezelés normál dózsia a talaj mikrobiológiai aktivitására pozitív hatást gyakorolt, ami a talaj - növény rendszer hatékonyabb működését eredményezte. A talaj tápanyagtartalma fokozottabban hasznosult és ez jelentős hozamtöbbletet eredményezett.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának hatására a hozam az 1. ismétlés esetében +2 %-kal nőtt (2. ábra), a 2. ismétlés esetében -7 %-kal csökkent (3. ábra). Az extrém (ötszörös) dózis nem eredményezett egyértelmű termésnövekedést. Az extrém dózis alkalmazása nem javasolható és nem is gazdaságos.

Az EM•1® hatása a kukorica hozamára műtrágyázás nélkül

A műtrágyázás nélküli növénytermesztés esetében a növény fejlődését a talaj tápanyagtartalma határozza meg. A jelen kísérletben a kukorica csak a réti csernozjom talaj tápanyagtartalmát tudta hasznosítani.

Az EM•1® kezelések hatását a kukoricahozamra a 4. ábrán hasonlítottuk össze.

A baloldali 3 oszlop a gyomirtás nélküli hozamokat mutatja.

Gyomirtás nélkül és EM•1® kezelés nélkül a kukoricatermés 6,8 t/ha volt.

Az EM•1® kezelés normál dózisának alkalmazásakor a kukoricatermés 7,9 t/ha volt. Az EM•1® kezelés +0,9 t/ha hozamtöbbletet eredményezett. Ilyen dózis mellett a mikroorganizmusok aktivitása serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukoricatermés.

Az EM•1® kezelés extrém dózisának alkalmazásakor a kukoricatermés 5,6 t/ha volt. Az extrém EM•1® kezelés -1,2 t/ha termésveszteséggel járt a kezelés nélküli kontrollhoz képest. A túl nagy mikrobiológiai aktivitás gátló hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért csökkent a kukoricatermés.

Az EM•1® kezelések és gyomirtás együttes hatását két ismétlésben is tanulmányoztuk.

EM•1® kezelés és gyomirtás - 1. ismétlés

Az 1. ismétlés hozamait a középső 3 oszlop mutatja.

A kezelés nélküli kontroll esetében 8,7 t/ha kukoricahozamot kaptunk. A gyomirtás következtében a kukoricatermés 6,8 t/ha -ról 8,7 t/ha -ra nőtt. A gyomirtás miatt a talaj tápanyagtartalma jobban hasznosult és a gyomirtás +1,9 t/ha többletet eredményezett, a gyomirtás nélküli kezeléshez képest.

Az EM•1® kezelés normál dózisát alkalmazva a hozam tovább nőtt 8,7 t/ha -ról 10,4 t/ha -ra. Az EM•1® kezelés további +1,7 t/ha többletet (+21 %) eredményezett. A normál dózis serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukorica hozama.

Az EM•1® kezelés extrém dózisát alkalmazva a kukoricahozam 8,7 t/ha -ról 8,9 t/ha -ra nőtt meg. Az EM•1® kezelés +0,2 t/ha többletet (+2 %) eredményezett. Az extrém dózis mérsékelt hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért alig nőtt a kukoricatermés.

EM•1® kezelés és gyomirtás - 2. ismétlés

A jobb oldali 3 oszlop mutatja a 2. ismétlés hozamait.

A kezelés nélküli kontroll esetében 8,2 t/ha kukoricahozamot kaptunk. A gyomirtás hatására a kukoricatermés 6,8 t/ha -ról 8,2 t/ha -ra nőtt. A talaj tápanyagtartalma jobban hasznosult, mert a haszonnövény vette fel. A gyomirtás +1,4 t/ha többletet eredményezett, a gyomirtás nélküli kezeléshez képest.

Az EM•1® kezelés normál dózisát alkalmazva a kukoricatermés tovább nőtt 8,2 t/ha -ról 9,6 t/ha -ra. Az EM•1® kezelés további +1,4 t/ha terméstöbbletet (+17 %) eredményezett. A normál dózis serkentő hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, ezért nőtt a kukoricatermés.

Az EM•1® kezelés extrém dózisát alkalmazva a kukoricahozam csökkent 8,2 t/ha -ról 7,7 t/ha -ra. Az EM•1® kezelés -0,5 t/ha termésveszteséget (-7 %) okozott. Az extrém dózis negatív hatást gyakorolt a kukorica fejlődésére, és csökkentette a kukoricatermést.

Összefoglalás

  • Gyomirtás hiányában és műtrágyázás nélkül az EM•1® kezelés normál dózisa serkentőleg hatott a kukorica fejlődésére és megnövelte a kukorica termését. Ezzel szemben az EM•1® kezelés extrém dózisát alkalmazva csökkent a kukorica hozama: az intenzív mikrobiológiai aktivitás és a gyomnövények több tápanyagot hasznosítottak, mint a kukorica.
  • A gyomirtás alkalmazása a műtrágyázás nélküli talajban jelentős terméstöbbletet eredményezett, mert a gyomnövények tápanyagfelvétele megszűnt. A gyomirtás alkalmazásakor az EM•1® kezelés normál dózisa eredményezte a legnagyobb kukoricatermést. A talaj mikrobiológiai aktivitásának növelése talajtermékenység fokozó tényezőnek bizonyult. A gyomirtás mellett az EM•1® kezelés extrém dózisának alkalmazása nem eredményezett érdemleges terméstöbbletet. A mikrobiológiai oltóanyag ötszörös mennyiségének alkalmazása gazdasági szempontból nem volt rentábilis, mert nem növelte a talaj termékenységét.

A tesztelt talaj - növény rendszerben az eredeti EM•1® mikrobiológiai oltóanyag normál dózisának alkalmazása sikeresnek bizonyult még a műtrágyázás nélküli talajban is.

Az eredeti EM•1® mikrobaközössége megnövelte a réti csernozjom talaj mikrobiológiai aktivitását. A talaj vitalitás fokozása támogatta a talaj - növény rendszer harmonikus működédét. Ennek következtében a talaj termékenysége nőtt, ami nagyobb kukoricatermést eredményezett.

Az eredeti EM•1® mikrobiológiai oltóanyag hatékonynak bizonyult, mert az EM•1® kezelés a nem műtrágyázott talajban is megnövelte a kukorica hozamát.