Az EM•1® és a műtrágyázás együttes hatása a kukorica fejlődésére

Az EM•1® és a műtrágyázás együttes hatását a kukorica fejlődésére szabadföldi kísérletben tanulmányoztuk.

A szabadföldi kísérletet a Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (Szolnok) végezte el és értékelte ki.

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatékonyságát mélyben sós csernozjom talajban vizsgáltuk.

A műtrágyázás során 94,5 kg nitrogén, 31,5 kg foszfor (P2O5) és 450 kg IKR 43 műtrágya került felhasználásra hektáronként.

Használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítményt használtunk 33 L/ha dózisban. (A használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítmény MicroFerment® néven kerül kereskedelmi forgalomba.)

Az EM•1® biológiai hatékonysága

Az EM•1® biológiai hatékonyságát a talaj - növény rendszerre gyakorolt hatásai révén jellemeztük, annak érdekében, hogy a nagyobb termés eléréséhez vezető folyamatokat összetettebben értelmezhessük.

Követtük a növény fejlődésének folyamatát.

Először 4 leveles korban mértük meg a kukorica magasságát (1. ábra).

Az EM•1® kezelés következtében a kukorica magassága +5 %-kal nagyobb volt, mint a kezelés nélküli kontroll. Ez azt jelenti, hogy a vetést követően mintegy három hét alatt egy új talaj - növény egyensúlyi állapot alakult ki. Az EM•1® kezelés hatására a talaj mikrobiológiai aktivitása intenzívebbé vált, és az intenzívebb talajélet támogatta a növény fejlődését, amit jelzett a kukorica magasságának növekedése.

A kukorica magasságát 10 leveles korban is megmértük, mintegy három héttel később (1. ábra). Az EM•1® kezelés hatására a kukorica magassága már +12 %-kal volt nagyobb, mint a kezelés nélküli kontroll. Ez azt jelenti, hogy tovább folytatódott az EM•1® kezelés pozitív hatása, mert a kezelt kukorica még magasabb lett. A tápanyaggal jól ellátott talajban intenzív mikrobiológiai élet alakult ki, ami intenzív kukorica fejlődéshez vezetett.

Legközelebb a virágzás állapotában jellemeztük a kukorica fejlődését. Megmértük a biomassza tömegét. (2. ábra).

Az EM•1® kezelésben a biomassza -20 %-kal kisebb volt, mint a kezelés nélküli kontroll. A biomassza tömegének csökkenése első ránézésre meglepő. A biomassza csökkenése ugyanis egy olyan talaj - növény egyensúlyt jelez, amelyben - a megfelelő tápanyag ellátottság és intenzív mikrobiológiai élet mellett - a föld feletti biomassza képződés csökkent. A szárnövekedés visszafogottabb volt. A kisebb biomassza tömeg ugyanakkor előnyös, mert a betakarítást követően a kezelésre szoruló melléktermék mennyisége is csökkent.

A kukoricagyökeret a gyökér nyakának átmérőjével jellemeztük a betakarításkor (2. ábra). A gyökérnyak átmérője azonos volt az EM•1® kezelésben és a kontroll kezelésben. Más gyökértulajdonságot nem mértünk.

Mezőgazdasági szempontból az EM•1® kezelés hatásának legfontosabb jellemzője a kukorica termésmennyiségére gyakorolt hatás.

Az EM•1® hatását a kukoricatermésre a 3. ábra mutatja be.

Az EM•1® kezelés hatására +9 %-kal nagyobb kukoricatermést kaptunk a kezelés nélküli kontrollhoz viszonyítva. Annak ellenére, hogy a föld feletti biomassza tömeg a virágzáskor kisebb volt, ez nem befolyásolta a kukoricatermést. A kisebb biomassza tömege nagyobb terméstömeget hozott létre.

A megfelelő tápanyag ellátottság mellett a kukoricatermés 6 168 kg/ha volt. A megfelelő tápanyag ellátottság és EM•1® kezelés együttes hatása következtében a kukoricatermés 6 718 kg/ha volt. Az EM•1® kezelés hatására +550 kg/ha mennyiséggel nőtt a kukoricatermés. Az EM•1® kezelés hatására kialakult intenzívebb mikrobiológiai aktivitás termésnövekedést tudott előidézni a műtrágyák használata mellett is.

Összefoglalás

  • Az EM•1® kezelés kedvező mikrobiológiai életet alakított ki a talajban a kukorica számára, ami a kukorica magasság növekedését eredményezte.
  • Az EM•1® kezelés hatására pozitív irányban változott meg a műtrágyázott talaj - növény rendszer, aminek következtében a szárnövekedés visszafogottabb volt, a föld feletti biomassza tömege csökkent.
  • Az EM•1® kezelés és műtrágyázás együttes alkalmazása nagyobb kukoricatermést eredményezett, mint a csak műtrágyák alkalmazása.

A tesztelt műtrágyázott talaj - növény rendszerben sikeresnek bizonyult az eredeti EM•1® mikrobiológiai oltóanyag alkalmazása.

Az eredeti EM•1® mikrobaközössége megnövelte a mélyben sós csernozjom talaj mikrobiológiai aktivitását. A talaj vitalitás fokozása támogatta a műtrágyázott talaj - növény rendszer harmonikus működédét. Ennek következtében a talaj termékenysége nőtt, ami nagyobb kukoricatermést eredményezett.

Az eredeti EM•1® mikrobiológiai készítmény hatékonysága kedvezőnek bizonyult, mert az EM•1® kezelés még a műtrágyázott talajban is meg tudta növelni a kukorica hozamát.