Dr. Murányi Attila

Dr. Murányi Attila a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézetében dolgozott 40 éven keresztül. Tudományos pályája Magyarország ökológiai potenciájának talajtani megalapozásával kezdődött. Ezt követően a talajok degradációjával, valamint szerteágazó környezeti problémákkal foglalkozott, magyar és nemzetközi kutatási projektek keretében.

Dr. Murányi Attila tudományos életrajza: Dr. Murányi Attila - Tudományos életrajz.
Dr. Murányi Attila publikációs tevékenysége: Dr. Murányi Attila - Publikációs tevékenység.

Dr. Murányi Attila a talajtant, a mezőgazdaságot és a környezetvédelmet a természettel való gazdálkodás tudományaként fogja fel. Meggyőződése, hogy a talajok és a környezet minőségének romlását meg kell állítani és a kedvezőtlen folyamatokat visszájára kell fordítani. Dr. Murányi Attila a nyugdíjba vonulását követően a gyakorlatban szeretné kamatoztatni a kutatásai során felhalmozott eredményeket, amire a Környezetminőség Kft.-ben nyílik lehetősége.

Dr. Murányi Attila koncepciója:

A TERMÉSZET

A természet egy olyan ökológiai rendszer, amelynek működése logikus.

A természetet EGYENSÚLY, KÖZÖSSÉG és HARMÓNIA jellemzi háborítatlan állapotában. A káros hatások következtében sérülnek a természetben fennálló egyensúlyok, közösségek, harmóniák, illetve sérül az egész ökológiai rendszer működése. A természetes egyensúlyokat, közösségeket és harmóniát kell helyreállítani, ha leromlott környezetünk minőségét rendbe akarjuk hozni. A Környezetminőség Kft. - nevéhez hűen - erre törekszik.

A természetben élő közösségek egyensúlyban léteznek egymás mellett. A közösségek harmóniában élnek az őket körülvevő környezettel is. Erre az egyik legjobb példa a talaj mikrobiológiai élete. A talajban élő sokmilliárd mikroorganizmus olyan összetett közösséget alkot, amelyben egyensúlyban léteznek egymás mellett a mikrobafajok százai. A talaj mikroorganizmusok közössége (a talaj mikrobiom) harmóniában, összhangban él az őt körülvevő környezettel is. Közösség alatt nem csak a mikrobiológia közösséget érthetjük, hanem a növényi, állati, sőt az emberi közösséget is.

A TALAJ és ÉLET értelmezését, e két fogalom ősi, bibliai gyökereit Dr. Daniel Hillel tárja fel. Dr. Daniel Hillel a Talaj és Hidrológia Tanszék nemzetközileg ismert professzora (Columbiai Egyetem, USA).Az elmúlt évtizedek során életünket a kémiai iparok által termelt vegyi anyagok felhasználása uralta, folyamatosan terhelve mezőgazdaságunkat és környezetünket. Az agrokemikáliák használata kedvezőtlenül hatott a talajok életére, ezért a talajok mai állapota már nem ÖKO - LOGIKUS. A mai mezőgazdaságban a talajok biológiai minősége sok helyen terméskorlátozó tényezővé vált, ezért helyre kell állítanunk az egészséges TALAJ ÉLETET.

A Dr. Teruo Higa által kifejlesztett eredeti EM termékek alkalmazásával kialakítható az egészséges talaj, az egészséges mezőgazdaság és az egészséges környezet. Dr. Murányi Attila törekvése, hogy Dr. Teruo Higa partnereként az eredeti EM termékek alkalmazását elterjessze Magyarországon, mert ezek lehetőséget nyújtanak a talajok mikrobiológiai aktivitásának fokozására, ami a talajok vitalitását növeli. A talaj vitalitás viszont hozzájárul a talaj - növény rendszer harmonikus működéséhez, a talajtermékenység fokozásához.

https/:www.agriton.nl