Murányi Attila - Tudományos Életrajz

Személyi adatok

Születési hely és idő: Budapest, 1951. február 4.

Végzettség, továbbképzés, tudományos fokozatok

2005
Magyar Tudományos Akadémia Doktora fokozat. Magyar Tudományos Akadémia. MTA Doktori Értekezés: „A talajok minőségét befolyásoló tényezők jellemzése”.
1990
Ösztöndíj, 3 hónap, DAAD. Institute for Agricultural Chemistry, University of Göttingen, Deutschland. Kutatómunka: „Plant-induced acidification in the root environment”.
Témavezető: Prof. A. Jungk.
1988
Mezőgazdasági Tudomány Kandidátusa fokozat. Tudományos Minősítő Bizottság, Magyar Tudományos Akadémia. Kandidátusi értekezés: „Sav hatása különböző talajokra”.
1984
Műszaki Doktori fokozat. 1984. Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Biológiai Iparok Műveletei Szaktudomány. Műszaki doktori értekezés: "Talaj-aggregátumok kémiai stabilitása”.
1981 - 1982
Ösztöndíj, 9 hónap, Országos Ösztöndíj Tanács. Department of Soils and Fertilizers, Agricultural University of Wageningen, Hollandia. Talajkémiai és talajfizikai továbbképzés.
Kutatómunka: „Chemical effects on the soil physical properties”.
Témavezető: Dr. M.G.M. Bruggenwert.
1975
Okleveles vegyészmérnöki diploma. Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar, Szerves és Biológiai Vegyipari Szak, nappali tagozat.
Diplomamunka: „Retard hatás vizsgálatazsírsav - karbamid - addukt esetében”.
Témavezető: Dr. Fodor Lajos tanszékvezető egyetemi docens, Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék.
1975
Okleveles vegyész mérnök-tanári diploma. Budapesti Műszaki Egyetem, Vegyészmérnöki Kar,Mérnök-tanári Szak.
1969
Érettségi bizonyítvány. József Attila Gimnázium, Budapest.

Munkahelyek

1977 - 2017
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, Budapest. Tudományos kutató, tudományos főmunkatárs, tudományos tanácsadó. Osztályvezető helyettes, osztályvezető, tudományos igazgató helyettes, kutatócsoport vezető.
1975 - 1977
Pest-Nógrád Megyei Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomása, Budapest. Laboratóriumi fejlesztő mérnök.

Nemzetközi kutatási témák

2000 – 2003
„Decontamination of hydrocarbon polluted military sites to decrease environmental risks – Low-cost cyclodextrin technology”. NATO Science for Peace Program, MTA TAKI projekt társigazgató. Partnerek: Cyclolab Kft; BMGE Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék; TDT Group LLC; Department of Applied Chemistry and Material Science, University of Bologna, Italy.
1998 – 2001
„Long-term risks of inadequate management practices on the sustainability of agricultural soils”. European Commission, INCO COPERNICUS Program, MTA TAKI tudományos koordinátor. Európai partnerek: ALTERRA (DLO-Winand Staring Centre), Wageningen, the Netherlands; Lund University, Sweden; University of Reading, United Kingdom; Soil Fertility Institute, Slovak Republic.
1996 – 1997
„Ecological and Chemical Risk Assessment of Heavy Metal Pollution in Danube Sediments”. EU PHARE Technology Development and Quality Management Program, MTA TAKI program menedzser. Európai partnerek: Macaulay Land Use Research Institute, United Kingdom; Water Quality Institute, Denmark.
1995 – 1998
„Ecological Risk Assessment of Pollution by (heavy) Metals and Organic Micro-pollutants in the Danube Catchment Area”. EU PHARE Program, szakértői projekt, MTA TAKI nemzeti koordinátor. Európai partnerek: Slovak Hydrometeorological Institute, Slovak Republic; Water Quality Institute, Denmark; Ecotoxicological Centre Bratislava, Slovak Republic; National Institute of Meteorology and Hydrology, Bulgaria; University of Veterinaryand Pharmaceutical Sciences, Czech Republic.

Magyar kutatási témák

2013 – 2015
"Depóniahő hasznosítási technológia kidolgozása”. Új Széchenyi Terv, Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép magyarországi régióban” program KMR project, MTA TAKI témavezető.
2005 – 2008
„Modern mérnöki eszköztár kockázatalapú környezetmenedzsment megalapozásához (MOKKA)”. Jedlik Ányos Program, NKFP projekt, MTA TAKI témavezető. Partnerek: Aqua Concorde Kft., BME MGKT, VITUKI, VITUKI Consult Rt., Cyclolab, Digikom Kft., KSZGYSZ. TNO Built Environment and Geosciences, the Netherlands. r3 Environmental Technology Ltd, UK.
2005 – 2007
„Lokális kockázatfelmérés”. GVOP projekt, MTA TAKI témavezető. Partnerek: BME MGKT, Cyclolab Kft.
2005 – 2007
„Bányászati tevékenységből származó diffúz szennyező források kockázatának csökkentése immobilizáción alapuló integrált remediációs technológiákkal." GVOP projekt, MTA TAKI témavezető-helyettes. Partnerek: BME MGKT, Mecsek Öko Zrt, Tatai Környezetvédelmi Zrt.
2001 – 2004
„Komplex és hatékony bioremediációs technológiák kifejlesztése szennyezett talajok kármentesítésére (Bioremediation)”. Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program, NKFP projekt. MTA TAKI témavezető. Partnerek: Cyclolab Kft; BME MGKT; TERSZOL Szövetkezet; Megaterra Kft.
1998 – 2001
„Magyarországi talajok nehézfém-szennyezettségének kockázat-értékelése”. OTKA projekt, MTA TAKI témavezető.
1999 – 1999
„Alginitre alapozott talajjavítási technológia továbbfejlesztése és pontosítása”. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium projekt, MTA TAKI témavezető. Partnerek: DATE Kutató Intézet, Karcag; GATE Növénytermesztési Intézet, Gödöllő.
1997 – 2000
„A talajsavanyodás csökkentését és a savanyú talajok javításának korszerűsítését megalapozó kutatások”. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium projekt, MTA TAKI témavezető. Partner: Debreceni Egyetem, Talajtani és Mikrobiológiai Tsz.
1997 – 2000
„Környezetkímélő talajművelési technológiák hatása a talajok nedvességforgalmára és aszályérzékenységére”. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium projekt, MTA TAKI témavezető. Partner: GATE Növénytermesztési Intézet, Gödöllő.
1996 – 1997
„Vízfolyásokban leülepedett tartós környezetkárosodások kutatása”. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium projekt, MTA TAKI témavezető.Partner: BME MGKT.
1994 – 1996
„A növény indukálta talajsavanyodás hatása nehézfémek mobilizálódására és növény általi felvételére”. OTKA projekt, MTA TAKI témavezető.
1994 – 1994
Talajok és vizek savasodás-szabályozásának megalapozása”. Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium projekt, MTA TAKI témavezető.
1991 – 1994
„Az alumíniumvegyületek és ionformák mobilizálhatóságával és talajtani szerepével kapcsolatos alapkutatások”. OTKA projekt, témavezető: Filep György, Debreceni Agrártudományi Egyetem, MTA TAKI résztvevő.
1988 – 1990
„Környezetvédelmi stratégiák jövőkutatási megalapozása, a környezetgazdálkodás kialakítása és a jövőkutatás kapcsolata”. OKTH – KVM projekt, témavezető: Nováky Erzsébet,Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Makrotervezési és -modellezési Intézet, Jövőkutatás és Tervezés Tanszék, Budapest. Meghívott talajtani szakértő.
1987 – 1990
„A környezet fokozódó savasodásával kapcsolatos talajsavanyodás okai, következményei, megelőzésének és megszüntetésének lehetőségei”. G-10 jelű OKKFT Program, MTA TAKI témavezető-helyettes.
1978 – 1980
„Az ország agroökológiai potenciáljának felmérése” program talajtani megalapozása. MTA projekt, MTA TAKI kutatócsoport tagja.

Nemzetközi szakértői tevékenység

2006 - 2008
Cosmo Oil Co. Ltd., Japan. "Researches on Pentakeep V fertilizer in Hungary." Talajtani szakértő.
2000
United Nations Development Program, Global Environmental Facility, Capacity Development Initiatives. „Assessment of the Capacity Development need Related to the Land Degradation Control in Hungary". Nemzeti szakértő.
2004
ISOFAR, International Society of Organic Agriculture Research (Biogazdálkodási Kutatások Nemzetközi Társasága). Alapító tag. Berlin.
1997 - 2011
European Commission, Directorate-General XII: Science, Research and Development,Brussels. Meghívott bíráló illetve szakértő. 13 alkalom.
1997
NATO Advanced Research Workshop. “ Soil quality in relation to sustainable development of agriculture and environmental security in Central and Eastern Europe” 13-17 October 1997, Pulawy, Poland. Szervező Bizottság tagja.