Az EM•1® hatása a paradicsom fejlődésére

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatását a növények fejlődésére széleskörűen tanulmányoztuk a paradicsom esetében.

A paradicsom fejlődését tenyészedény kísérletben jellemeztük kontrollált körülmények között a Baranya Megyei MgSzH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság üvegházában Pécsen.

Az EM•1® mikrobiológiai készítmény biológiai hatékonyságát mészlepedékes csernozjom talajban vizsgáltuk.

Nem használtunk műtrágyát, mert az eredeti EM•1® biológiai hatékonyságát kívántuk jellemezni.

Használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítményt használtunk két dózisban: 33 L/ha és 66 L/ha. (A használatra kész felszaporított eredeti EM•1® mikrobiológiai készítmény MicroFerment® néven kerül kereskedelmi forgalomba.)

Mezőgazdasági szempontból történő értékelés esetében egy készítmény hatásának legfontosabb jellemzője a termés mennyiségére gyakorolt hatása.

Az EM•1® hatását a paradicsom terméstömegére az 1. ábra mutatja be.

A kezelés nélküli kontrollhoz viszonyítva a 33 L/ha dózis esetén +78 %-kal, a 66 L/ha dózis esetében +135 %-kal nagyobb termést kaptunk. Az eredmények egyértelműen azt igazolták, hogy az EM•1® igen jelentős mértékben megnövelte a paradicsom termését. Az EM•1® használata a paradicsom termesztésben - a termésre gyakorolt hatása alapján, azaz mezőgazdasági szempontból - igen hatékonynak bizonyult.

ÖKO - LOGIKUS értelmezés. A TERMÉSZET ÖKO - LOGIKUS. A természet egy olyan ökológiai rendszer, amelynek működése logikus. Koncepciónk szerint szintén a természet része a mezőgazdasági talaj - növény rendszer, melynek működése logikus. A természettel való hatékonyabb gazdálkodás érdekében meg kell értenünk a talaj - növény rendszer működését.

Ennek érdekében az EM•1® hatását átfogóan, a talaj - növény rendszerre gyakorolt hatásai révén jellemeztük. Arra törekedtünk, hogy a növény fejlődésének folyamatát jobban megértsük és a nagyobb termés eléréséhez vezető folyamatokat részletesebben értelmezhessük.

Az ÖKO -LOGIKUS értelmezés során célszerű a növény fejlődésének folyamatát nyomon követni. A jobb megértés érdekében célszerű egy referencia-folyamat nyomon követése. Esetünkben a paradicsom fejlődését összehasonlítottuk a kezeletlen kontroll fejlődédével az idő függvényében.

Az EM•1® hatását a paradicsom magasságára bimbózás előtt a 2. ábra szemlélteti.

A növénymagasság +1 %-kal nőtt a 33 L/ha esetében és -6 %-kal csökkent a 66 L/ha esetében, a kezelés nélküli kontrollhoz képest. Az eredmények azt jelzik, hogy ebben a fejlettségi állapotban a paradicsom még nem reagált érdemben a mikrobiológiai kezelésekre. A talajban még nem alakult ki a növényfejlődéshez kedvező mikrobiológiai aktivitás.

Három héttel később megszámoltuk a paradicsom növényenkénti virág számát. Az EM•1® hatását a paradicsom növényenkénti virág számára a 3. ábra szemlélteti.

A virágszám +68 %-kal nőtt a 33 L/ha dózis esetében és +58 %-kal nőtt a 66 L/ha dózis esetében, a kezelés nélküli kontrollhoz képest. A kezelések hatására bekövetkező növekedés egyértelműen igazolta, hogy már kialakult a paradicsom számára kedvező mikrobiológiai aktivitás a talajban, ami intenzívebb virágzást eredményezett.

A legrészletesebben a betakarításkor jellemeztük a növényt.

Megmértük a paradicsom növénymagasságát betakarításkor (4. ábra). Azt tapasztaltuk, hogy a növénymagasság határozottan nőtt a kezelés nélküli kontrollhoz képest: +19 %-kal a 33 L/ha dózis esetében és +16 %-kal a 66 L/h dózis esetében. A növekedés nagyságrendje viszont messze volt a termésnövekedés nagyságrendjéhez képest (+78 % illetve +135 %). Ez arra utalt, hogy az EM•1® kezelés hatására a növény kiegyenlítetten fejlődött, a növény fejlődése nem tolódott el a vegetatív növekedés irányába.

Az EM•1® kezelés hatására a paradicsom lombfelülete sokkal nagyobb lett (5. ábra). A lombfelület +56 %-kal nőtt a 33 L/ha dózis esetében és +87 %-kal nőtt a 66 L/ha dózis esetében. E változások nagysága már közelebb volt a termésnövekedés nagyságához. A mikrobiológiai aktivitás növelése a talaj - növény rendszerben nagyobb lombfelületet eredményezett. Az eredmények szerint minél több mikroorganizmust vittünk a talajba, annál nagyobb lett a fotoszintézisre képes lombfelület.

Az EM•1® kezelés hatását a paradicsomgyökér tömegére a 6. ábra, illetve a paradicsomgyökér hosszúságára a 7. ábra mutatja be. A paradicsom gyökerének tömege és hosszúsága fontos jellemzők, mert a gyökérben illetve a gyökérkörnyezetben játszódnak le a növény tápanyagfelvételének folyamatai. Az EM•1® kezelés hatására a gyökérben jelentős változások következtek be. A gyökértömeg +101 %-kal nőtt miközben a gyökér hosszúsága -5 %-kal csökkent a 33 L/ha dózis esetében illetve a gyökértömeg +75 %-kal nőtt miközben a gyökér hosszúsága -8 %-kal csökkent a 66 L/ha dózis esetében, a kezelés nélküli kontrollhoz képest. A gyökértömeg növekedésének és a termés növekedésének mértéke hasonló nagyságrendbe esett. A gyökértömeg növekedésével párhuzamosan a paradicsom gyökérhosszúsága csökkent. A paradicsom gyökérhosszúsága csökkent, de a paradicsom magassága nőtt. Ez azt jelezte, hogy rövidebb és nagyobb tömegű paradicsom gyökerek fejlődtek ki, és eredményezték a nagyobb növénymagasságot, a nagyobb lombfelületet és az igen jelentős termés növekedést.

A növény produktivitását a növényenkénti paradicsomszámmal is jellemeztük. A 8. ábra szemlélteti az EM•1® hatását a paradicsom növényenkénti termésszámára. Az EM•1® kezelés hatására +24 %-kal, illetve +33 %-kal nőtt a növényenkénti paradicsomszám. Ez azt jelezte, hogy a mikrobiológiai aktivitás növekedése következtében a növény produktivitása megnőtt, egy növényen több paradicsom termett.

A paradicsom minőségét az átlagos bogyótömeggel (9. ábra) és a cukortartalommal (10. ábra) jellemeztük. Az átlagos paradicsom tömege +47 %-kal, cukortartalma +8 %-kal nőtt meg a 33 L/ha dózis esetében. Az átlagos paradicsom tömege +75 %-kal, cukortartalma +5 %-kal nőtt meg a 66 L/ha dózis esetében. A nagyobb bogyótömeg a nagyobb gyökértömegnek, a nagyobb cukortartalom a nagyobb lombfelületnek tulajdonítható.

Az EM•1® kezelés hatására a piacképtelen paradicsomok aránya viszont csökkent (11. ábra). A kezelés nélküli kontrollhoz képest 33 L/ha esetében -16 %-kal, 66 L/h dózis esetében -29 %-kal csökkent a piacképtelen paradicsomok aránya. Mind a jelentősen megnövekedett terméstömeg, mind a piacképtelen arány csökkenése az EM•1® kezelés gazdaságosságát bizonyította.

Összefoglalás

  • Az EM•1® kezelés következtében a paradicsom termése +78 %-kal (33 L/ha dózis), illetve +135 %-kal (66 L/ha dózis) lett nagyobb. A kiemelkedő termésmennyiséget egyrészt a bogyótömeg növekedése, másrészt a növényenkénti paradicsomszám növekedése együttesen eredményezte.
  • Az EM•1® kezelés hatással volt a növény fejlődésére. A paradicsom számára kedvező mikrobiológiai aktivitás a növény intenzívebb virágzását és kiegyenlített fejlődését eredményezte. Nagyobb lett a növény lombfelülete, azaz a fotoszintézisre képes levelek felülete. A növény produktivitása megnőtt, mert egy növényen több és nagyobb paradicsom termett.
  • Az EM•1® kezelés hatással volt a gyökér fejlődésére. Nagyobb gyökértömegű és rövidebb gyökérzet fejlődött ki, ami viszont intenzívebben működött. Az intenzívebb gyökérműködés eredményezte a nagyobb növénymagasságot, a nagyobb lombfelületet és végül az igen jelentős termésnövekedést.
  • Az EM•1® kezelés hatására pozitív irányban változott meg a talaj - növény kapcsolatrendszer, aminek következtében a nagyobb gyökértömeg nagyobb bogyótömeget, a nagyobb lombfelület nagyobb cukortartalmat eredményezett.

A tesztelt talaj - növény rendszerben az eredeti EM•1® mikrobiológiai oltóanyag alkalmazása sikeresnek bizonyult.

Az eredeti EM•1® mikrobaközössége megnövelte a mészlepedékes csernozjom talaj mikrobiológiai aktivitását. A talaj vitalitás fokozása támogatta a talaj - növény rendszer harmonikus működédét. Ennek következtében a talajtermékenység nőtt, ami nagyobb paradicsomtermést eredményezett.

Az eredeti EM•1® mikrobiológiai készítmény paradicsomra gyakorolt hatása kiemelkedőnek bizonyult.